Klasyfikacja produktów i usług - Strategia produktu - struktura, klasyfikacja, asortyment, opakowanie

Klasyfikacja produktów i usług

Klasyfikacja produktów i usług

1. Podział produktów ze względu na odbiorcę:

- dobra konsumpcyjne - odbiorca finalny nabywa produkty celem ich konsumpcji (może je przetwarzać, ale nie odsprzedaje ich dalej),
- dobra przemysłowe – podlegają dalszemu przetworzeniu – są wykorzystywane do produkcji różnych dóbr i często po przetworzeniu są odsprzedawane (np. konsumentom).

Podział ten jest oczywiście dość płynny, np. ziemniaki mogą być nabywane przez konsumenta ostatecznego, jak i mogą stanowić surowiec dla przemysłu (np. spirytusowego).

2. Podział produktów ze względu na materialność i trwałość:

- produkty (towary, dobra) mogą być trwałe, produkty długotrwałego użytkowania (np. samochody) oraz nietrwałe, produkty krótkotrwałego użytkowania (wata cukrowa, sól, gazety, itp.),
- dobra fizyczne są materialne, usługi natomiast są niematerialne oraz nietrwałe.

3. Klasyfikacja usług ze względu na obecność klienta i sposób wykonywania (świadczenia) usługi:

- w przypadku wielu rodzajów usług świadczonych na rzecz klienta wyróżniamy takie usługi, przy których obecność klienta jest niezbędna (zabieg u stomatologa, usługa fryzjerska) oraz takie, przy których obecność klienta nie jest wymagana (naprawa samochodu w serwisie),
- usługa może być świadczona przez człowieka (fryzjer, stomatolog, nauczyciel, kelner, policjant) lub przez automat (bankomat, automatyczna myjnia samochodowa, komputer – np. nauka języka angielskiego, itp.).

Cechy charakterystyczne usług – usługi są:
• niematerialne (nienamacalne),
• niepodzielne,
• nierozłączne,
• nietrwałe.
kosze delikatesowe
Bytom Darmowe gry Ubieranki łóżko do masażu joomla